Par lietām, kuras tā ar nekad nepāriet – Ainars Mielavs